Mr.Toàn: 0985 502 195
0974 357 201
Tel: 02216 538 666

Email:
vantaihuongquan@gmail.com

Thông số xe tải

  05/05/2017
              THÔNG SỐ XE TẢI  
STT
Loại xe  Kích thước thùng hàng (mm)
 DÀI   RỘNG  CAO
1 500kg    2,000    1,380 1,200
2 1 tấn    3,400     1,700 1,500
3 1,5 tấn     4,310      1,800 1.700
4 2 tấn     4,310      1,800 1.700
5 2,5 tấn      4,350      1,800 1,700
6 3,5 tấn      4,700      1,900 1,800
7 5 tấn      6,200       2,000 2,000
8 6,5tấn      6,200       2,000 2,000
9 8 tấn      8,500       2,350 2,700
10 9,5 tấn      8,500       2,350 2,700
11 11 tấn      9,500       2,350 2,700
12 13tấn      9,500       2,350 2,700
13 15 tấn      9,500       2,350 2,700
14 16,5 tấn      9,500       2,350 2,700
15 18 tấn     10,200      2,350 2.700
16 20 tấn     10,200      2,350 2.700
17 22 tấn     10,200      2,350 2.700
18 23,5 tấn     10,200      2,350 2.700
19 25 tấn     10,200      2,350 2.700
20 26,5 tấn     10,200      2,350 2.700
21 28 tấn     10,200      2,350 2.700
22 30 tấn     11,000      2,400 2.700
23 31,5 tấn     11,000      2,400 2.800
24 33 tấn     11,000      2,400 2.800
25 35,5 ấn     11,000      2,400 2.800
26 37 tấn     11,000      2,400 2.800
28 40 tấn     12,000      2,400 2.900
29 43,5 tấn     12,000      2,400 2.900
30 45 tấn     12,000      2,400 2.900
31 46,5 tấn     12,000      2,400 2.900
32 48,5 tấn     12,000       2,400 2.900
33 50 tấn     12,000       2,400 2.900
36 55,5 tấn     12,000       2,400 2.900
37 57 tấn     12,000       2,400 2.900
38 60 tấn     14,000       2,400 2.800
40 63 tấn     14,000       2,400 2.800
41 65,5tấn     14,000       2,400 2.800
43 70 tấn     14,000       2,400 2.800

 

Địa chỉ liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG QUÂN

Địa chỉ: Liêu Trung - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên

Điện thoại: 02216 538 666 - 02216 279 279

Hotline: 0985 502 195 - 0974 357 201 - 091 901 9698

Skype: vantaihuongquan@gmail.com

Email: vantaihuongquan@gmail.com

Website: www.vantaihuongquan.com

Bình luận

Lượt truy cập
  • 2
  • 36
  • 791,882